Hoa Bách Hợp và Hoa Huệ

Anh chị em Hướng Đạo người Việt chúng ta gọi biểu tượng HĐ "Fleur-de-Lis" là Hoa Bách Hợp, không biết có ai biết từ khi nào mình gọi như thế? Có ai có tài liệu tham khảo, dẫn chứng?

Lẽ là "Fleur-de-Lis" = "Flower of Lily" = "Hoa Huệ".  Trưởng Vĩnh Đào có viết sách tựa "Hoa huệ bên hồ Leman, 25 năm bên cạnh Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới (1985-2010)".  Một trong những trang mạng có nhiều thông tin về Hướng Đạo cũng gọi www.langhue.org.

Anh chị em nào biết xin chia sẻ để cùng biết và hiểu nhiều hơn.

Thân ái bắt tay trái,
Gà Chân Mềm

 

Thêm bình luận