Tráng Sinh Việt Trong Việc Xây-Dưng Đât Nước Ngày Mai

I . – Dẫn nhập:

Tuổi trẻ nói chung, thanh niên hoặc Tráng Sinh nói riêng; thập kỷ 1930 tầm nhìn có khác thập kỷ 1960 – 70. Và càng khác với hiện nay, thiên niên kỷ thứ XXI – Thời đại của @ .

Là Ngành Tráng – Ít nhiều đã biết được tâm lý tuổi thanh niên, sinh viên. Vậy Ngành Tráng đã làm gì cho tuổi Tráng Sinh nầy? Trong khi vẫn tiếp tục áp dụng quy chế Tráng năm 1966?
Và đã có bao nhiêu anh chị trưởng của Ngành, lưu tâm, quan tâm đến chuyện cập nhật cho Tráng Sinh những hướng dẫn có tính hiện thực, có tính thời đại?

Chí ít là trong việc dựng xây tương lai hay nói theo cách của Hướng Đạo: Trang bị cho Tráng Sinh hành trang gì cho tương lai của chính các bạn ấy, trong xây dựng ngày mai của chính đất nước và gia đình của các bạn ấy?

Tôi thấy Tráng Sinh của ta hiện nay đang được ưu tiên hướng vào việc “học làm Trưởng” Hướng Đạo nhiều hơn là được trưởng của họ hướng dẫn các bạn ấy tìm hiểu và giúp cho các bạn ấy ham thích hướng vào các mục tiêu khác mà tương lai của Nước Việt đang cần: – Giáo Dục – Y Tế – Khoa Học – Kỹ Thuật Cơ Khí mới – Khai Thác Và Lọc Dầu – Khai Thác Biển …Hàng Hải – Không Vận …v…v… Đất nước cần có nhân tài cũng như Phong Trào Hướng Đạo cần trưởng!

Thế nên nếu “bên thì lưu ý” bên thì “lờ đi,. như thế là có bất công với cộng đồng dân tộc không? Hay là… tương lai của cộng đồng dân tộc và tương lai của Phong Trào Hướng Đạo không liên quan gì nhau chăng?

II . – Nội dung:

Tôi mạn phép không trình bày chi tiết; vì như thế sẽ làm cho quý ace mất vui! Hơn nữa là làm mất đi tính hào hứng của thảo luận; cũng là “cách chơi” của Tráng Sinh.

Nên tôi xin chỉ lược giản đến tối đa các chi tiết. Và chính các bạn trẻ sẽ là người làm cho tham luận nầy thành hợp lý và có thể thực hành, thực hiện trong chương trình của chính các bạn; trong Tráng đoàn; và cả trong đời sống.

– Nhìn xa: Tương lai dân Việt đi về đâu khi – Giả dối: Khuyết tật của nền giáo dục – tít của Báo Tuổi Trẻ ngày thứ Tư 10/10/2012 (trang 9). Và khi mà Tráng Sinh không hề có một băn khoăn để đi đến có một buổi thảo luận nghiêm túc? Có bài bản và có thu âm cùng ghi chép của thư ký đoàn?

– Không có suy nghĩ chi về nạn hối lộ hiện nay; và cách nào để mà chấm dứt sao? Chẳng lẻ nào Tráng Sinh và gia đình các bạn ấy không là những “nạn nhân”?

– Chậm tiến và tụt hậu so với các láng giềng ở lân bang, không xa. Không lý nào chúng ta lờ đi và xem như mình không là những thành viên của cộng đồng dân tộc Việt? Và làm gì đây?

– Hướng Đạo là phong trào Phi Chính Trị. Vâng! Đúng hoàn toàn. Nhưng thảo luận trong xây dựng và “moi trí, moi óc” ra để tìm cho phương cách; thay vì “ngó lơ” hoặc thở dài… rồi làm như không biết. Thiết nghĩ đây không là cách của một người có trách nhiệm với thịnh suy của Đất Nước? Nhất là khi mà Tráng Sinh có Lời đã Hứa: Cố gắng hết sức làm bổn phận với tín Ngưỡng Tâm Linh, Quốc Gia tôi và giúp đỡ mọi người…

Thế mà chúng ta thực sự là chưa hề có một buổi thảo luận nào về những tiêu cực hiện nay trong xã hội. Chỉ bàn đến Giáo Dục thôi cũng chưa!?

Thế thì phải chăng chúng ta đang đứng ngoài lề của xã hội mà mình đang sống? Và đó có phải là thái độ đúng đắn của thanh niên, Tráng Sinh Hướng Đạo và đó là cách…biểu hiện tình yêu dân tộc, yêu đất nước là như thế chăng ?!

– Những đúc kết của những cuộc hội thảo từ các Tráng Sinh một cách nghiêm túc và có bài bản phải chăng cũng là một “trò chơi” giáo dục trách nhiệm công dân với những hiện tượng tiêu cực như hiện nay? Thay vì “tránh đi” như là một việc làm kém trách nhiệm? Hay vì nghĩ rằng đấy là việc của Nhà Nước? Chớ không phải của công dân một nước Độc Lập?

III Kết:

Không đưa chính trị vào Phong Trào Hướng Đạo và không phân biệt chính kiến của mỗi con người Hướng Đạo; không ủng hộ thể chế nào, cũng không chống phá thể chế nào là Phi Chính Trị.

Nhưng không có nghĩa là… như hiện thực của Ngành Tráng hiện nay! Theo tôi như thế là kém trách nhiệm với một công việc mà mọi người đều cần có trách nhiệm cùng quan tâm sâu sắc.

Cám ơn quý trưởng, các anh chị em đã đọc và quan tâm đến đề tài nầy của tôi. 

BáoĐaĐa.

 

 

Bình luận  
# Trần Phúc Sang 38:14 30-11-2016
Bài viết của trưởmg Báo Đa Đa nói lên tấm lòng của anh
Tuy nhiên, phong trào Hướng Đạo chỉ là bổ túc cho gia đình và học đường . Không có khả năng hướng dẫn tích cực các môn hoc. ,,
Trên thế giới hiên nay, không co nhiều quôc gia thành công rực rỡ trong sinh hoạt tráng doàn . Việc cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu và thành công trong việc sinh hoạt đơn vị có lẽ là một bước quan-trọng cho HĐVN
Trả lời
# baodada.rs 14:12 05-01-2017
Trích: " Tôi thấy Tráng Sinh của ta hiện nay đang được ưu tiên hướng vào việc “học làm Trưởng” Hướng Đạo nhiều hơn là được trưởng của họ hướng dẫn các bạn ấy tìm hiểu và giúp cho các bạn ấy ham thích hướng vào các mục tiêu khác mà tương lai của Nước Việt đang cần: – Giáo Dục – Y Tế – Khoa Học – Kỹ Thuật Cơ Khí mới – Khai Thác Và Lọc Dầu – Khai Thác Biển …Hàng Hải – Không Vận …v…v… Đất nước cần có nhân tài cũng như Phong Trào Hướng Đạo cần trưởng! "

- Ý CHÍNH: Là hướng đến, các ngành học khác, để Tráng sinh đi vào đời. Mà không ưu tiên hoặc độc quyền "hướng nghề trưởng" cho Tráng sinh - Chứ làm sao đủ trình độ "dạy".
- Cảm ơn Bạn (Trưởng) Trần Phúc Sang đã bình luận
Trả lời
Thêm bình luận