Viết tặng Bạn Tráng sinh

 

Châm ngôn của Tráng là: GIÚP.

- Để tiếp nối trong công cuộc giáo dục của PT, ta có:

Ở Ngành Ấu là tiếp thu qua vễnh tai và mở mắt,

Ở Thiếu đoàn là tập làm quen với sắp sẵn;

Để Khai phá ở Kha đoàn và... (?)

CHINH PHỤC các ĐỈNH CAO ở Tráng.

Thấu hiểu được lý do Cụ Tổ lại tin yêu trao tương lai của PTHĐ vào tay những Tráng sinh CHINH PHỤC được các đỉnh cao (thiên nhiên, các ngành học trong xã hội, những gì mới lạ trong đại dương, vũ trụ, y tế, an sinh cộng đồng... ... ...)

- Cho nên TRẠI TRÁNG cùng những thử thách (qua trò chơi) của Tráng sinh cũng không thể giống như các Ngành khác.

- Càng nên có khung cảnh khác như hoang sơ hơn (thay vì trong khu du lịch, hay cảnh quan đã được bảo vệ an ninh, an toàn). Và cũng chẳng cần có quy mô về số lượng trại sinh. Một hoặc hai Tráng sinh đi trại, với chương trình đã soạn trước và tự nguyện áp dụng đúng, vẫn là TRẠI TRÁNG.

- Để hoàn chình công cuộc rèn luyện ý chí cho NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI của ĐẤT NƯỚC, cũng là cách giúp cho balo là hành trang không thể thiếu cho Nghi Thức LÊN ĐƯỜNG của RS là thêm kinh nghiệm, nhằm GIÚP ÍCH THA NHÂN

 

Báo Đa Đa

 

 

 

 


 

Thêm bình luận