TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN

I. SƠ LUỢC SỰ HÌNH THÀNH NGÀNH HUẤN LUYỆN

Sau trại thử nghiệm ở đảo Brownsea, cụ BP xuất bản cuốn “Scouting for boys”, từ đó phong trào Hướng Đạo phát triển nhanh chóng ngoài dự tính. Để các Đoàn trưởng đủ khả năng điều khiển đơn bị, đích thân BP mở các khóa Huấn luyện Trưởng năm 1911 và 1912.