Sơ Lược về

Công tác huấn luyện Trưởng HĐ Công giáo Pháp
(Scouts de France - SDF)

             Công tác huấn luyện Trưởng của hội SDF (Công Giáo) ngay từ thời kỳ trước Đệ nhị Thế chiến đã được tổ chức tỉ mỉ và chu đáo, lại luôn theo sát đường hướng và các qui định của Tổ chức Hoàn Vũ (World Scout Organisation - WSO). Kể từ thập kỷ 80, tiếp theo quyết nghị của WSO, sự huấn luyện không còn rập theo tổ chức với mẫu mực độc nhất toàn thế giới ; thể thức cùng nội dung được hiện đại hóa tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh khác biệt của Hội, của giới trẻ và của xã hội Pháp. Tuy nhiên, cũng theo tập tục của HĐ Hoàn Vũ, Huy hiệu Rừng (HHR - Wood Badge), phù hiệu Trưởng HL (3 gỗ, 4 gỗ) còn tiếp tục xử dụng ; đó là biểu hiệu chung để nhắc nhở thời đại Gilwell và công lao khai phá của vị sáng lập Baden Powell.