Hình-Ảnh - Lưu Hồng Phúc

Bắc Một Nhịp-Cầu
Bắc Một Nhịp-Cầu
Bắc Một Nhịp-Cầu
Bắt Bóng
Bắt Bóng
Bắt Bóng
Bên Lửa Hồng
Bên Lửa Hồng
Bên Lửa Hồng
Cheo-Leo
Cheo-Leo
Cheo-Leo
Cùng Săn
Cùng Săn
Cùng Săn
Đời Trại
Đời Trại
Đồi Trại
Gắng-Sức
Gắng-Sức
Gắng-Sức
Giờ Nhàn Rỗi
Giờ Nhàn Rỗi
Giờ Nhàn Rỗi
Khúc Nhạc Vui
Khúc Nhạc Vui
Khúc Nhạc Vui
Lên-Đường Thám-Du
Lên-Đường Thám-Du
Lên-Đường Thám-Du
Leo Núi
Leo Núi
Leo Núi
Lều Sàn
Lều Sàn
Lều Sàn
Nấu Cơm
Nấu Cơm
Nấu Cơm
Nổi Lửa
Nổi Lửa
Nổi Lửa
Nụ Cười Sói-Con
Nụ Cười Sói-Con
Nụ Cười Sói-Con
Sau Bữa Cơm Trưa
Sau Bữa Cơm Trưa
Sau Bữa Cơm Trưa
Thám-Du Đội
Thám-Du Đội
Thám-Du Đội
Thám-Du Trở Về
Thám-Du Trở Về
Thám-Du Trở Về
Trại Đội
Trại Đội
Trại Đội
Trên Bãi -Biển
Trên Bãi -Biển
Trên Bãi -Biển
Trên Đỉnh Thiên-Ấn
Trên Đỉnh Thiên-Ấn
Trên Đỉnh Thiên-An
Trên Đồi Thông
Trên Đồi Thông
Trên Đồi Thông
Trên Non Cao
Trên Non Cao
Trên Non Cao
Trên Núi Cao
Trên Núi Cao
Trên Núi Cao
Xuất-Du Đội
Xuất-Du Đội
Xuất-Du Đội
 
 
Powered by Phoca Gallery