Ước Mơ Xưa

 

 18Dcnumx1       18dcnumx2       18Dcnumx3       18Dcnumx4

 

Trên đỉnh đồi cao có một lá cờ

Phấp phới tung bay trong chiều lộng gió

Một em nhỏ hân hoan bước tới gần cho rõ

Bông Fleur-de-lis cánh đỏ nền xanh

 

Logo,Huy-hiệu Hướng-Đạo Việt-Nam

Nền xanh lá cây, cánh hoa màu đỏ

Có một vòng dây bao quanh tất cả

Với hai chữ <sắp sẵn> ở đài hoa

Từ thời thơ ấu tôi đã có một ước mơ

Như ánh sao loé sáng trong tâm hồn non nớt

Bước theo chân Hướng-Đạo: Tráng, Thanh, Thiếu, Ấu

Trên đường thực hiện 3 bổn phận thiêng liêng:

Đối với Trời, mọi người, và chính mình

Bằng nhiệt huyết của đoàn viên qua điều lệ:

Danh dự,Trung thành,Giúp ích,Thân thiện,

Lễ độ, Ân cần, Kỷ luật, Vui tươi

Cần kiệm, Can đảm, Trong sạch, và Tôn kính...

Người ta có mấy khi đạt mọi ước mơ

Trên vai áo không được mang hình hoa Bách-hợp

Nhưng tôi vẫn có một vì sao hướng đạo

Như vị huynh trưởng đồng hành soi sáng lối tôi đi

_Đúng, Hướng-Đạo là con đường Chân, Thiện, Mỹ tôi đi

Không lệch hướng suốt những thăng trầm quá khứ

Biết thân thiện, tín thành, kỷ luật và danh dự

Biết hào hiệp, yêu thương mọi sinh vật và thiên nhiên...

 

Hình ảnh đẹp huy hoàng hiện trên đỉnh đồi thuở nhỏ

Lá cờ thiêng liêng mang biểu tượng Hướng-Đạo tung bay

Dù không rõ: giấc mơ, hay nửa mơ nửa thật

Vẫn in đậm hồn tôi mãi mãi chẳng mờ phai.

 

ChinhNguyên/H.N.T.     Nov.3.2018

(Nguồn:langhue.com+Baotreonline.com+Wikipedia)

 

=====================================================================================

TÀI LIỆU CHÍNH:

Luật Hướng đạo Việt Nam hiện tại ở hải ngoại

  1. HĐS trọng danh dự.
  2. HĐS trung tín.
  3. HĐS giúp ích.
  4. HĐS là bạn của mọi người.
  5. HĐS lễ độ và hào hiệp.
  6. HĐS tôn trọng thiên nhiên.
  7. HĐS trọng kỷ luật.
  8. HĐS vui tươi.
  9. HĐS cần kiệm và liêm khiết.
  10. HĐS trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm.

Luật Hướng đạo Việt Nam trước 1975 và ở Việt Nam hiện tại

  1. HĐS trọng danh dự, ai cũng có thể tin lời nói của HĐS
  2. HĐS trung thành với Tổ quốc, cha mẹ và người cộng sự
  3. HĐS giúp ích mọi người bất cứ lúc nào
  4. HĐS là bạn khắp mọi người và coi Hướng Đạo Sinh nào cũng như ruột thịt
  5. HĐS lễ độ và liêm khiết
  6. HĐS yêu thương các sinh vật
  7. HĐS vâng lời cha mẹ, huynh trưởng mà không biện bác
  8. HĐS gặp khó khăn vẫn vui tươi
  9. HĐS tần tiện của mình và của người
  10. HĐS trong sạch từ tư tưởng, lời nói đến việc làm

A Scout Is:

1.Trustworthy

2.Loyal

3.Helpful

4.Friendly

5.Courteous

6.Kind

7.Obedient

8.Cheerful

9Thrifty

10.Brave

11.Clean

12.Reverent

Người Hướng Đạo luôn:

1.Đáng tin

2.Trung thành

3.Giúp ích

4.Thân thiện

5.Lễ độ

6.Ân cần

7.Vâng lời

8.Vui tươi

9.Cần kiệm

10.Can đảm

11.Sạch sẽ

12.Tôn kính