langhuehd 125x50

Tản Mạn Chuyện Xưng Hô

 • Vị Tu sĩ đang trụ trì một ngôi chùa nhỏ, ông có năm Sa môn gọi mình là Thầy

 Mỗi khi cần truyền đạt điều gì đó cho đệ tử, ông thỉnh (mời) họ đến, và khẻ nói:

-   Xin Thầy nhớ là nhà Chùa đã trao cho Thầy công việc (…); con mong thầy vui lòng chấp tác cho!

 

• Một vị Linh Mục làm Lễ mừng 60 năm Thụ Phong, nhỏ nhẹ cười vui, nói với các Linh Mục trẻ tuổi:

-   Con xin cảm ơn quý Cha đã đến mừng… Cầu xin Chúa luôn ban nhiều Hồng Ân đến quý Ngài.

 

• Quý Tu Sĩ thường hạ mình xuống do Đức Khiêm cung, và thực sự các Ngài đang “giáo hóa” bậc hậu sinh, những Tu sĩ hậu bối (đi sau lưng – bối là cái lưng).

 

PT HĐVN có cách xưng hô khác một chút, do anh chị em ta không là Tu Sĩ! Mà dùng danh xưng đại danh từ: Anh (Chị) và Em. Và đây là một truyền thống, có lý luận vững chắc của các Bậc Tiền Huynh (của các Đại Ca):

-         Kéo ngắn các khoảng cách về: Tuổi tác; để gần gũi hơn đàn em. Cũng là cách để dễ làm bạn với tuổi trẻ. Có như thế thì mới uốn nắn được từng cá nhân Đoàn sinh.

-         Xóa bỏ các phân biệt, cách biệt về: Địa vị xã hội, trình độ, giai cấp.

 

Ví dụ: Một Tráng sinh có địa vị xã hội là Tiến sĩ Giảng viên – với – Anh Tráng trưởng là một Quân nhân (hay Thầy giáo trường làng). = Anh và Em.

 

• Sở dĩ có một vài mắc víu trong cách xưng hô đời thường, như trình bày trong bài:

 

• Xưng Hô Trong Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam của Tác giả: Thầy giáo Thôn Đông; là bởi vì?

 

         – Những anh em HĐS “không tách bạch” được: - Đời thường và Sinh hoạt HĐ đó thôi

                   *   Hơn nữa, chuyện “trái tai” xảy ra là do: Có những Anh Chị Trưởng “quên” đi hai vấn đề khá lớn:

     a .- Đó là PTHĐ là của Trẻ - Cho Trẻ và Vì Trẻ (nên chỉ gọi nhau là Anh (hay Chị) và Em.

 

     b .- Tuổi về hưu của quý Trưởng đã vào hàng… Ông, Bà, Bác hoặc Cụ.

 

Riêng về truyền thống của ta trong xưng hô. Rất nên giữ gìn. Mà không phải nước nào cũng có.

Nhưng theo thiến ý, nếu Anh Chị đã là một Huynh Trưởng của PT; thì nên ghi nhớ: Mình phải hy sinh!    

 

Cũng như quý AE đã hy sinh nhiều điều (có giá trị vật chất to lớn khác) – Ví dụ: không nhận hối lộ .

 

Bài gởi đăng: Phản hồi về Xưng Hô cho http://hd.langhue.org

 

BáoĐaĐa