langhuehd 125x50

Có cần Bằng Rừng để cầm đoàn không?

Ax and Log smCó thể trả lời song hành là cần mà cũng chẳng cần .
Theo từ ngữ Việt nam thì chữ “bằng “ được dùng cho các giấy chứng nhận hay chứng chỉ hoàn tất một khoá học hay huấn luyện ngắn hay dài , một lớp học, một cuộc thi đua , một chuyên hiệu , hay một cuộc thi thể thao, nấu nướng , cụ thể như bằng kế toán, bằng lái xe v.v. Riêng Hướng đạo thì có bằng cứu thương,bằng nấu bếp, bằng Bạch mã, bằng Rừng .

Gần đây có dư luận về lạm phát huy hiệu rừng trong nước,và bằng kiểng tại Hoa Kỳ , kèm theo việc khó khăn đặt vần đề điều kiện kinh nghiệm và thủ tục nhiêu khê, tiến trình dự khoá huấn luyện tại Việt nam ,so với đòi hỏi vắn tắt và không kinh nghiệm cầm đoàn hoặc kinh qua huấn luyện tiền trại , thủ tục thật nhanh gọn và dễ dàng tại Hoa Kỳ, cả về tư cách và chúc vụ trại sinh lẫn huấn luyện viên.
Thực tế là khi mong muốn các đoàn sinh thăng tiến qua các chuyên hiệu và đẳng thứ, thì chính các em cũng muốn biết rằng trình độ các trưởng ra sao , nên một mặt tự trau đồi nghề trưởng qua các sách vở và trao đổi kinh nghiệm với nhau. Kế tiếp là dự các trại huấn luyện trưởng như căn bản, dự bị, Bạch mã , Huy hiểu Rừng ( WB)Phụ tá huấn luyện( ALT),huấn luyện viên ( LT). Theo nội quy Hướng đạo Việt Nam ,việc phong nhậm các chức vụ chính thức thì các trưởng phó đơn vị phải qua khoá dự bị ngành, đơn vị trưởng hay Liên đoàn trưởng phải có huy hiệu Bạch mã trở lên , rồi đạo trưởng cần có huy hiệu Rừng . Tại Hoa kỷ không đặt điều kiện bằng cấp để phong nhậm chức vụ .
Tuy nguyên tắc và điều kiện của HĐVN về tốt nghiệp huấn luyện đòi hỏi ắt có và đủ như vậy , nhưng nhiều trường không có cơ hội , điều kiện và thời gian, nhất là thời chiến tranh,để dự trại nhiều ngày hay ở xa, nhưng do năng khiếu lãnh đạo và chi huy vẫn giúp đoàn mạnh tiến về sinh hoạt cũng như nhân sự. Đó là những trưởng được công nhận là có tài và dĩ nhiên Băng rừng không đặt vấn đề.
Dĩ nhiên, các trưởng có điều kiện và khả năng mới được quí Liên đoàn trưởng hoặc đạo trưởng chứng thực và để cử tham dự các khoá bằng rừng hay huấn luyện viên. Qua thử thách tiền trại và chương trình huấn luyện khoá bằng rừng được gọi là đã qua phần thực hành, còn phải qua phần lý thuyết kéo dài cả năm để thực hiện và cuối cùng được ban huấn luyện kiểm tra và chừng nhận cấp huy hiệu rừng.

Dĩ nhiên các trưởng có huy hiệu rừng là những người thực sự được công nhận và có khả năng cao để cầm đoàn, giúp cách sinh hoạt đơn vị năng động, phát triển nhân sự và đăng thứ đoàn sinh. Ngược lại, cũng có rất nhiều trường đạt kết quả cao trong huấn luyện, hay đúng hơn là có bằng rừng lại coi đoàn rất kém và thực tế là đoàn sinh thưa và kém kỹ năng, khiến đơn vị dở sống dở chết .
Do vậy vậy phong trào Hướng đạo là một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên,cũng như các khoá sư phạm, thí các khoá huấn luyện chỉ mục đích mang lại căn bản giáo huấn, còn khả năng huấn luyện và hướng dẫn lại do tài năng tự phát hay hấp thụ cá nhân . May mắn, chúng ta có nhiều Trưởng được nhận có tài , nhưng cũng không tránh khỏi những trường thiếu năng khiếu.

Tóm lại bằng rừng chỉ là qui luật tổ chức chứ không hoàn toàn hữu hiệu mang ảnh hưởng kết quả tuyệt đối việc cầm và giữ đoàn, mà cốt yếu là trưởng cần có “ cốt cách giáo dục “, chứng tỏ năng khiếu hướng dẫn giỏi là hữu ích thiết thực cho sự phát triển và trường tồn cho đơn vị ,lẫn phong trào. Trưởng Hướng đạo phải có hay hay không có Bằng rừng hoàn toàn lệ thuộc vào công việc hữu hiệu thực tế phát triển đơn vị chứ không nhát thiết là điều kiện tiên quyết hay ắt có và đủ.

Sói vui tính- NMK

Dec 8, 2021