langhuehd 125x50

 Ăn Quả Nhớ Phải Trồng Cây

Nau com  “Con xin phép đổi câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây thành Ăn quả ? nhớ phải trồng cây”, trích lời của linh mục chủ tế thánh lễ chúa nhật vừa qua tại nhà thờ Saint John tại Milpitas, California, và tôi rất thích lối sửa đổi câu tục ngữ này.

Ăn trái nhớ phải trồng cây rất chính xác và áp dụng cho mục đích giáo dục và cho việc đạo tạo trưởng hướng đạo .

Quả vậy, thừa hưởng trái ngon mà không biết lo xa trồng cây cho con cháu,thế hệ sau được tiếp nối thưởng thức thì quá ỷ nại và ích kỷ, không mang lại lợi ích cho đơn vị. Theo thời gian cây sẽ già vẫn cho trái nhưng sẽ tàn lụi, phong trào Hướng đạo cũng dần mất sức sống và mai một,nên cần phải trồng thêm cây mới, với đất phân mới và phương pháp chăm sóc tiến bộ và hữu hiệu mới sẽ tạo cây nhiều trái lớn, ngọt thơm hơn nghi đám đông thường thức mới . Quí trưởng lớn tuổi dần sẽ không thể còn sức khỏe, sự minh mẫn để cập nhật lối giáo dục huấn luyện cho phù hợp tuổi trẻ hiện đại, thế hệ tiếp nối luôn phát triển và thay đổi nhanh chóng về kiến trúc,khoa học và đời sống. Các trưởng tiền bối là những người xây nền và thành lập các đơn vị , tựa như hình ảnh những cây già nhiều trái trong vườn nhiều cây và trái mới tiếp do các trưởng trẻ góp sức vun sới, chăm sóc bằng những học hỏi sâu rộng ,khoa học và phương thức hợp thời , tân tiến và phong phú phục vụ các Hướng đạo sinh của họ.

Hướng đạo là một phong trào văn minh và tiệm tiến,

nên các trưởng lớn tuổi sẽ yên tâm giao truyền đơn vị cho các thế hệ trưởng tiếp nối, ngõ hầu sinh hoạt hướng đạo càng ngày càng phong phú, lợi ích thiết thực cho phong trào, và nhất là đem lại niềm vui và hạnh phúc cho các đoàn sinh.

 Thực tế các trưởng hướng đạo đều là những người tự nguyện đem một chút tài mọn cống hiến cho phong trào , và không mong công mong thưởng. Như vậy, khi các trưởng trẻ hưởng những trái ngon , không còn phải đền ơn, hay nhớ kẻ trồng cây, mà chỉ có bồn phận nhớ phải trồng cây . Và đến lúc quí trưởng tiền nhiệm sẻ tin tưởng, bình tâm trao việc hướng dẫn đơn vị và phong trào cho thế hệ trưởng trẻ đầy sức sống, tiến bộ, nhiệt huyết , để nhìn thấy sinh hoạt luôn mới và thằng tiến của các hậu duệ , ngõ hầu vui hưởng cuộc sống bằng tình thần và lý tưởng hướng đạo .

Ước mong vườn cây Hướng đạo người Việt tại hải ngoại sẽ liên tục đoàn kết phát triển và thẳng tiến mãi trên toàn thế giới .

Sói vui tính - NMK