langhuehd 125x50

Từ Gia Đình Đến Phong Trào Hướng Đạo 

slide 1Khi tìm hiểu Hướng đạo là một phong trào có tổ chức,tôi liên tưởng ngay đến một cơ cấu tổ chức căn bản và toàn vẹn nhất,đó chính là gia đình.

Thật vậy, gia đình là môi trường giáo dục đầu đời của mỗi cá nhân,từ lúc lọt lòng mẹ cho đến trưởng thành và cho đến hơi thở cuối cùng. Gia đình được tổ chức thứ bậc và hệ thống tự nhiên,tình tự, kiên vững, hợp nhất, truyền thống,văn minh nhất. 

Tự nhiên hay có thẻ nói là siêu nhiên,vì già trẻ ở chung nhà,từ ông bà cố, ông bà nội ngoại,hay cha mẹ chẳng hề qua một lớp huấn luyện nào để đặt ra hệ thống tổ chức phân quyền, thứ bậc kèm trách nhiệm ,cả hàng dọc và hàng ngang thứ tự và liên kết rất chặt chẽ cho các con, rể dâu và cháu chắt. 

Tổ chức gia đình do huyết thống,tức cùng dòng máu, với tôn tri trật tự,truyền thống liên hệ và nối kết ,rất nhân bản,đồng thời cũng cũng rất nhân bản và văn minh, luôn cập nhật theo đà tiến hoá của nhân loại và thời gian về văn hoá,trí thức và khoa học một cách thấu triệt, mạch lạc và chuẩn mực nữa.

Phụ huynh luôn khuyến khích và hướng dẫn hậu duệ gồm con,cháu, chắt phải tiến nhanh hơn,xa hơn ,và tiến sâu hơn theo đà tiến hóa,văn minh,khoa học, kỹ thuật,môi sinh và biến chuyển linh động của xã hội,cộng đồng. Hệ thống gia đình thật tuyệt vời với các thứ bậc trên gồm ông bà, cha mẹ,các anh chị,rồi các con và các cháu,ngoại vi cận kề là các bác,cậu mợ,chú dì và anh chị em họ nữa. Anh chị em ruột thịt do định mệnh, duyên phận và phước đức, chứ không phải chọn lựa như bạn bè. Do vậy, anh em dù khác tuổi, khác tính, khác trình độ,vẫn luôn thương yêu nhau và luôn muốn bên nhau. Khả năng có vượt trội, hoặc đã lập gia đình riêng nhưng luôn kính trên nhường dưới.

 Biết rằng ”nhật nhật tiến “và “con hơn cha là nhà có phúc”,vai trò con cái cho dù kiến thức giỏi, cao hơn cả cha mẹ và các anh chị em , nhưng tuyệt đối vẫn kính trọng lo lắng và chăm sóc cho nhau, nhất là phụng dưỡng cha mẹ và ông bà, đểu đền đáp công ơn các đấng sinh thành dù họ có học lực thấp kém hay nghèo khó hơn.

Đặt vấn đề, yếu tố và môi giới gia đình áp dụng vào tổ chức của phong trào Hướng đạo làm cơ sở và khuôn mẫu, hệ thống tổ chức,phát triển đời sống ,dựa trên nguyên lý, mục đích giáo dục, bằng cách thực hiện ba lời hứa và các điều luật Hướng đạo sinh Việt nam,nhất là lời hứa số hai về tôn kính là trung thành với Cha Mẹ, và điều luật số bốn về tình cảm, dù không huyết thống, nhưng chung cuộc sống lý trưởng và tinh thần hướng đạo, đã coi nhau và nhận nhau là anh chị em ruột thịt, cùng điều luật số bảy về tuyệt đối vâng lời cha mẹ,quí trưởng,mà không biện bác,thì gia đình Hướng đao Việt nam chúng ta, đặc biệt tại Hải ngoại sẽ không có vấn đề phân cách đáng buồn giữa thế hệ trẻ già,cũ mới, hay ý thức hệ hiện đại, cấp tiến, cời mở thông thoáng,và bảo thủ, lạc hậu, lỗi thời . Theo thời gian, thế hệ trẻ và tiếp nội luôn phải tiến hơn,giỏi hơn,nhanh hơn và xa hơn, nhưng tuyệt đối không nên chống lại và đẩy lùi lớp trước,lớp già, bởi vì tôn trọng và tuân giữ vững luật số năm, buộc hướng đạo sinh luôn lễ độ và liêm khiết.

Những lãnh vực giáo huấn khác nhau sẽ bố sung cho hướng đạo sinh được phát triển toàn diện về mọi phương diện như đức dục, trí dục và thể dục, hướng đến chân thiện mỹ. Tôn giáo hướng dẫn về đạo đức, luân lý và phẩm giá sự sống và con người, trong khi học đường giúp mở mang trí thức,khoa học kỹ thuật, và thực tế nhất là phong trào Hướng đạo, bằng phương pháp tổ chức hàng đội và phân nhiệm, chuẩn bị hành trang vào đời, tích cực và tuần tự thông qua các qui trình sinh hoạt và huấn luyện, các nguyên lý và mục tiêu của phong trào, giúp chúng ta luôn sắp sẵn và áp dụng triệt để thi hành lời hứa và thực hành luật hướng đạo để sẵn sàng và lạc quan vào đời, nhập cuộc sống xã hội, phục vụ tha nhân và thi hành nghĩa vụ công dân, cũng nhưng đáp ứng tiếng gọi của tổ quốc. Đặc biệt các tráng sinh có cơ may và ưu đãi, một khi đã soạn thảo và hoàn tất qui ước từ thân và thực hiện tiến trình nhập thế : tu thân,tề gia,trị quốc,bình thiên hạ.

 Song song cuộc sống gia đình truyền thống,các trưởng và anh chị em hướng đạo sinh chúng ta cố gắng hết sức cùng nhau giũ vững và sống tinh thần Hướng đạo mọi nơi mọi lúc, và nhận phong trào Hướng đạo một như mái ấm hợp nhất và duy nhất, một đại gia đình “Bách hợp” hạnh phúc, ngõ hầu phong trào Hướng đạo mãi mãi là một tập hợp huynh đệ tỉ muội Hướng đạo một nhàcàng ngày càng đoàn kết,gắn bó thương yêu ,kết hợp thống nhất, phát triển nhân bản, văn minh và tiến bộ.

⚜️Sóivuitính Nguyễn mạnh Kym, RS