Bút-Ký

Tác-Giả
Ghi-Chú
Mùng Tái Ngộ, 10/2012 Trần Trung Hợp  
HĐVN Tham-dự Trại Họp-Bạn HĐ Nhật-Bổn, 1974 Trần Trung Hợp  
Chiếc Vòng Bạch Ngọc, 1993 Sói Mỏng Tai  
Niềm Vui Tái Ngộ, 2011 Trần Trung Hợp
Về Quê Thăm Bạn, tháng 3, 2012 Trần Trung Hợp  
Vui Buồn Chuyện Tên Rừng, 2012 Sáo Dễ Thương