langhuehd 125x50

Trích thư trả lời gửi Bạn Tráng sinh

Hỏi: - Làm sao mà Toán em cứ đông vui được thời gian, rồi sau đó lại “xẹp”?
Đáp: - Mọi thành viên của Toán, đều có những Dự Án để thực hiện, thì làm sao có thể “xẹp”?

Hỏi: - Xin cho biết thế nào là Dự Án để thực hiện.
Đáp: - Tráng sinh không là Kha, lại càng không thể sinh hoạt giông giống Thiếu sinh (nếu như nhau, thì chia ngành làm chi?). Cũng thế; các ngành khác; khi tập hợp. Người trưởng dùng còi và thủ lệnh, khẩu lệnh; các Đoàn sinh đều yên lặng hoặc cùng hát và chạy nhấc chân, về hướng có hiệu lệnh.

Ở Tráng thì … không! Không còi, không chạy; mà hẹn nhau (qua chương trình đã phổ biến); và nhanh nhẹn… đi về hướng đã định trước; tập họp nhanh chóng, đúng thời gian quy định.

Qua các hình ảnh như mô tả. Cho chúng ta thấy; các sinh hoạt của Tráng là có khác so với các ngành. Vì thực sự; ngành Tráng là nhằm đào tạo cho xã hội và phong trào những người lớn (trưởng) và chủ nhân (ít nhất là chủ một gia đình). Nên mới có hình tượng: - Bảo huynh (Bảo Tỷ) [BH – BT] trao Ba lô hành trang (vào đời) cho Bảo đệ (Bảo muội) trong Lễ Lên Đường (Nhập Thế của Nữ Tráng). Ba lô chỉ là hình tượng!

Còn những gì mà Bạn Tráng sinh thu hái được – Chính là những Dự Án mà chính các Bạn ấy soạn ra – trình trước Toán và thực hiện; với sự giúp sức của các bạn trong Toán và với BH (BT).

Hòi: - Có thể cho một ví dụ cụ thể cho dễ hiểu?
Đáp: - Bạn đã được “tư vấn” như thế… mà còn mong hơn thế nữa sao?

Hỏi: - Vì anh em không là những HĐS từ thời Thiếu hay Kha. Chúng tôi vào “ngang”; từ khi học năm cuối phổ thông trung học.
Đáp: - Bạn sau khi là Dự tráng (Tân tráng sinh Tuyên hứa), bạn cần tự soạn ra cho mình một Dự Án có thể thực hiện, ít ra là trong 6 tháng một cách có bài bản và nghiêm túc. Có nhật ký ghi chép lại công việc mỗi ngày (còn gọi là Sổ Đường).
Ví dụ - Hoàn tất chương trình Anh ngữ (bằng... Bạn sẽ đưa ra một thời khóa biểu hợp lý, để thực hiện trong 3 tháng (hay 6 tháng cũng là do Bạn quyết); dỉ nhiên có một Bạn trong Toán (hay BH – BT) cùng đồng hành, giúp Bạn. Và khi hết thời hạn mà Bạn định; Bạn chấp nhận một “cuộc trắc nghiệm” khá nghiêm túc. Nếu chưa được; Bạn được tiếp tục gia hạn (thực hành Dự Án nầy; chớ chẳng ai phiền chi Bạn)! Và Bạn Tráng chỉ có tối đa là 18 tháng trong Tráng Đoàn.

Cũng có thể là có nhiều Dự Án khá giống nhau trong một Toán. Và đó là một thuận lợi; như thế Toán sẽ có những hoạt đông sôi động, vui hơn.

Về Tính khí (Đức tính) nên phát huy nhiều hơn, tật xấu nên bỏ… Cũng là một chương trình song song với các hoạt động khác; của đặc thù ngành Tráng.
Chúng ta đang nói đến Quy Ước Tu Thân của Tráng sinh.
QUTT có thể ví là phần cốt lõi. Dự Án thực hiện là phần rèn luyện chuyên môn (để có ích cho chính Bạn, khi vào Đời). Cả hai chương trình nầy, cùng song hành trong chương trình đào tạo của Tráng và dỉ nhiên, hoàn toàn với tính cách tự nguyện!

Nếu như Bạn nhìn nhận là chương trình thực sự có lợi ích cho mình; Bạn tham gia tích cực hơn. Chứ Tráng trưởng hay Toán lãnh đạo không nài ép!

Chúng ta đang chờ những thư khác của Bạn Tráng sinh.

Xin mời!

Thân ái hẹn gặp – Bắt tay trái các Bạn.
BáoĐaĐa