Việt Ngữ là yếu tố phát triển và bảo tồn
văn hóa truyền thống Việt Nam

 Từ văn phòng châu Silicon Valley Monterey Bay Council (SVMBC), tức Châu Santa Clara County cũ tai San Jose, California , Giám đốc trại vụ (Camping Director ) thông báo trong trang mạng và bản tin đến các trưởng toàn châu và đặc biệt đến hội đồng Hướng Đạo Việt Nam, cùng các liên đoàn HĐVN trực thuộc, tin vui lớn và đầy phấn khởi, vào ngày 23-9-2013, cho biết : Châu SVMBC đã phổ biến bản dịch Việt Ngữ Chương trình Sinh hoạt (Vietnamese Program Catalogue ), niên khóa 2013-2014 của Châu.

Tôi liên tưởng và sung sướng đến chảy nước mắt vì tưởng mình mơ màng về tin này, tiếng Việt không những đã tồn tại suốt 38 năm qua tại hải ngoại, mà sẽ còn được truyền giữ mãi mãi qua sự đi tiên phong đưa tin tức của Châu đến các đơn vị HĐVN, bằng chính ngôn ngữ Việt. Có thể nhờ đó các trưởng và các em có được cơ hội trau dồi, phát huy và bảo tồn Việt Ngữ.

Tiếng Việt còn, dân tộc Việt, văn hoá Việt và nước Việt còn

Trong khi các em hội nhập vào cộng đồng Mỹ không trở ngại Anh ngữ, nhưng mất lần Việt ngữ vì không có nhiều cơ hội nói tiếng mẹ đẻ trong gia đình và đoàn thể, thì các trưởng HĐVN vùng San Jose đã và sẽ có cơ hội trở lại được huấn luyện bằng Việt Ngữ để có dịp hiểu và học lại tiếng Việt, vì quá lâu dùng Anh Văn, nên đã quên nhiều chữ Việt, và sinh hoạt chung bằng Việt Ngữ.

Việt Ngữ được xác nhận là phương tiện tiên khởi, duy nhất và căn bản để giữ gìn và truyền bá văn hóa, văn minh và truyền thống Việt nam. Ngay với HĐVN tại hải ngoại chúng ta muốn tổ chức một hay nhiều trại huấn luyện truyền thống HĐVN hiệu quả, điều quan trọng và cần thiết không thể nghĩ ngay việc giảng dạy bằng Việt Ngữ chính xác và tất nhiên các trại viên phải hiểu tiếng Việt mới thu nhận hiệu quả và thành công.

Tưởng nhớ cách hơn 30 năm trước, tức tháng 5 năm 1981, Anh chị em cựu HĐVN tại vùng thung lũng hoa vàng San Jose chúng tôi đề nghị lập các đơn vị cho các thiếu niên người Việt và sinh hoạt bằng Việt ngữ, vị Uỷ viên thường vụ Châu trưởng đương thời đã đồng ý với nhắn nhủ rằng các đơn vị này cũng chỉ kéo dài được 5 năm là cùng, vì cho rằng sau thời gian này tất cả sẽ hội nhập hoàn toàn vào phong hóa Hoa Kỳ, và dĩ nhiên, chẳng còn dùng tiếng Việt nữa . May thay các đoàn HĐVN , qua các trưởng và phụ huynh Việt nam, vẫn càng ngày càng mạnh và tiếng Việt vẫn tồn tại đến bây giờ.

Vào năm 1987, Hội Đồng HĐVN (Vietnamese Committee on Scouting) Châu Santa Clara County chính thức được thành lập và văn phòng châu cũng cho biết chắc vài ba năm Hội Đồng HĐVN cũng sẽ tan biến vì nhu cầu không còn.

Cùng năm 1987, một vị Giám mục cai quản đị phận Công Giáo San Jose, đồng ý với vài Linh mục Việt vọng ngoại chủ trương không cho thành lập giáo xứ thể nhân Việt Nam, vì quan niệm rằng sau năm mườì năm tất cả đã Mỹ hóa, nên không cần thiết và sự tồn tại Tiếng Việt cũng sẽ cáo chung. Giáo lý cho người Việt không gì hay hơn là các vị lãnh đạo tinh thần phải giỏi tiếng Việt và một khi nghe giảng giải rõ ràng thì giáo dân sẽ tiếp thu thấu đáo và đức tin sẽ được vững vàng và phát huy đạo đức.

Riêng Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ Châu Santa Clara cũ với sự lãnh đạo của Châu Trưởng mới vào năm 2005, nhận thức các em nữ trong trong các đơn vị gốc Việt tăng trưởng đều đặn nhưng các trưởng thì hầu như không chịu tham dự các khóa huấn luyện trưởng. Châu Nữ HĐ quyết định, đề nghị và hỗ trợ thành lập toán Huấn Luyện người Việt. Kể từ đầu năm 2006 đến nay, các khóa huấn luyện bằng Việt Ngữ cho trưởng các đơn vị Nữ HĐ được tổ chức đều hằng năm. (Châu nữ HĐHK địa phương có tên mới Nữ Hướng Đạo Miền Bắc California, (Girl Scouts of Northern California) ).

Một vài trưởng HĐVN chủ trương và có trưởng vừa mới tuyên bố trên hệ thống đìện thư rằng các trưởng trẻ người Việt đa phần lớn lên trong cộng đồng và học đường Hoa kỳ, không cần thiết theo dự các khóa huấn luyện bằng tiếng Việt nữa, mà đi hẳn vào các khóa thuần túy Anh Ngữ mà thôi.

Là một trưởng người Việt cho một đơn vị Việt Nam, mà xử dụng toàn thuật ngữ và danh từ Mỹ để dẫn đoàn ,thì chẳng nên gọi là đoàn HĐVN nữa , và các trưởng phải thông thạo tiếng Việt, giỏi văn hóa, phong tục Việt Nam thì mới giúp các em có cơ hội học Việt ngữ và hiểu được truyền thống văn hóa khá hơn. Nếu hội HĐ Hoa kỳ cho chúng ta đặc ân tổ chức huấn luyện trưởng các cấp bằng Việt ngữ, và nếu có khả năng huấn luyện, chúng ta không nên đánh mất cơ hội để các trưởng mới có dịp trau dồi kỹ năng HĐ chính xác và trau dồi Việt Ngữ. Các khoá trại Huy hiệu rừng Tùng Nguyên tại hải ngoại đã góp công lớn trong việc đào tạo các trưởng HĐVN khắp Hoa kỳ.

Giờ đây, những xét quyết trên đã hoàn toàn mất ý nghĩa, vì ai cũng thấy tại San Jose đã có một giáo xứ Công giáo đông đảo, có một lịch trình sinh hoạt bằng Việt Ngữ của Châu địa phương thuộc hội Nam HĐHK, và có sự khuyến khích hỗ trợ các khóa huấn luyện bằng song ngữ Việt-Anh của cả hai châu Nữ Và Nam HĐHK.

Theo phương chí : “Nhật nhật tiến”, và định luật “đào thải những gì không hợp thời hay thích ứng sẽ đương nhiên cần cởi bỏ”. Nhờ thời gian thay đổi và trào lưu nhân bản tiến bộ, đồng lúc nhân vật thủ lãnh bảo thủ hay cổ hũ được thay thế và nhất là dựa váo chính sách đa văn hóa, cũng như nhu cầu phát triển thành viên, các tôn giáo, các hội đoàn của Hoa Kỳ ngày càng phong phú, cởi mở và đa diện, cộng vào sự quyết tâm bảo vệ truyền thống văn hóa cuả cộng người Việt tị nạn, qua Việt Ngữ thông dụng đã thật hiệu quả và trường tồn miên viễn. HĐ là phong trào văn minh tiến bộ, cần phải phát triển kịp và hợp theo trào lưu văn hóa, tri thức, kỹ thuật và nhân bàn.

Nhìn lại, sự hoạt động hữu hiệu, tài năng, hy sinh và bền bỉ, cũng như sự dấn thân hoạt động hăng hái và nhiệt tâm cuả các tân và cựu chủ tịch, như Trần Hoàng Thân,Trần Anh Kiệt,Trần Văn Long, Lê Quang Tuấn và toàn thể các trưởng hội đồng Hướng đạo Việt nam châu Thung Lũng Điện Tử Bãi biển Monterey, cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ cuả Uỷ ban phát triển đa văn hoá của trung ương Hướng Đạo Hoa Kỳ, đã đem lại kết quả thật vĩ đại và quan trọng là quyết tâm bảo vệ tiếng Việt và phát huy lẫn bảo tồn văn hóa truyền thống Việt Nam.

Nhân đây, nhân danh một trưởng tiền phong tại San Jose, và nhìn vào kết quả đạt được nêu trên, tôi xin trang trọng vinh danh Hội đồng HĐVN châu Santa Clara, cũng như ca ngợi các trưởng đầy nhiệt tâm tại đây, đồng thời cám ơn sự cộng tác chân tình cuả ban thường vụ Châu Silicon Valley Monterey Bay.

Hướng đạo mãi mãi và thân ái bắt tay trái.

Ngày HĐVN , ngày mừng 5 yháng 10 năm 2013

Sói Vui tính Nguyễn Mạnh Kym.

Xem thêm Bản dịch Chương Trình Châu Silicon Valley Monterrey Bay trên

http://svmbc.org/svmbc/resources/program-catalogue/