MINH NGHĨA ĐƯỜNG của HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Giải thích theo Tự Điển Việt Nam:

Minh: - 1 . Sáng, rõ: Xét đoán rất minh. 2 . Thề giao kết: Minh ước. 3 . Minh kêu: Minh oan. 4 . Tâm tối: U minh. 5 . Minh khắc, ghi: Khắc cốt minh tâm

Nghĩa: - 1 . Đạo phải, việc theo đường lối phải: Ngậm ngùi đạo tớ, nghĩa thầy chưa quên. (Nhị Độ mai). 2 . Nội dung diễn đạt của một kí hiệu, đặc biệt của kí hiệu ngôn ngữ. 3 . Cái nội dung làm thành giá trị.

Đường: - 1 . Nơi làm việc công: Huyện đường. 2 . Thân tộc: Cao đường, huyên đường.

MINH NGHĨA ĐƯỜNG - hiểu theo cách của một số Tiền Bối Huynh Trưởng Hướng Đạo Việt Nam; mà chúng tôi may mắn được gần, được nghe, được giải thích, hiểu, nhìn thấy, giữ gìn:

  • - Là nơi mà Trại của Hướng Đạo dùng làm 'trung tâm' điểm của địa hình, thế đất dựng trại. Mỗi Đơn vị (tùy theo qui mô), đều cố gắng hướng cổng và lều về hướng của MINH NGHĨA ĐƯỜNG (MNĐ). Chỉ cố gắng vì có khi theo hướng đó thì lối đi lại nhằm vào một chỗ sinh lầy, hoặc hầm hố.
  • - Là nơi hội họp của Hội Đồng (tùy theo qui mô của trại).
  • - Là nơi giữ gìn, bảo quản Cờ Nước, Cờ Đơn Vị và những phương tiện truyền tin, truyền thông của trại.
  • - Là nơi làm việc của Ban Tổ Chức Trại, và của Phụ Trách Trực nhật hay của Ban Nghiêm phép.
  • - Là nơi xuất phát những quyết định cho toàn trại sinh...

 

Và MNĐ, không phải là nơi tiếp khách, ăn uống, ngủ nghỉ của bất kì một cá nhân Huynh Trưởng nào. Cũng không phải là nơi của Y Tế!

Có một số trại HĐ dùng MNĐ làm phòng trưng bày các kỉ niệm, các hình ảnh hoạt động của Đơn Vị.

Theo ý riêng, thì không nên!

  • - Nếu hiểu MNĐ là phòng họp, nơi làm việc của tham mưu.
  • - Là nơi tượng trưng cho uy nghiêm của một Đơn Vị.

 * Tuy nhiên cũng có những điều mà HT (Ban Trại Trưởng) có thể du di linh hoạt. Trong sử dụng MNĐ (không lẽ để trống cả ngày, vì Họp Hội Đồng Đơn vị vào buổi tối mới dùng?).

Một số góp ý, vừa nhận được sáng nay (25.9.2013) qua điện thoại. Đã cho tôi tầm nhìn khai quát về chữ “TÙY”. Trân trọng cảm ơn Vị HT đàn anh đã gợi ý.

Trân trọng, cùng biết ơn những góp ý, chỉnh sửa của Thế hệ Tiền bối.


23.9.2013
BáoĐaĐa