Cũng May  

Cũng may tôi còn được tương lai

Dù đường trần vốn lắm chông gai

Sá gì chút hố hầm nghiệt ngã

Khi trong lòng đuốc sáng không phai .

 

Lửa từ tim nồng nàn soi lối

Để bàn tay tìm đến bàn tay

Bàn tay trái trong đời chìm nổi

Vẫn hăng say nối kết tháng ngày .

 

Sá gì những miệt mài lữ thứ

Khi lòng thanh Sắp Sẵn hướng đi

Trên đất mới sáng trời quê cũ

Mặc đường xa ngàn dặm cách ly .

 

Cũng may còn có tình thân ái .

Như vàng , như ngọc chẳng đổi thay

Như Bách Hợp vẫn còn tươi mãi

Để cánh hồn tôi Thẳng Tiến bay .

 

 

Trong hiu hắt đường mây viễn xứ

Có nhiều khi hụt hẫng, mênh mông

Cũng may có bóng quê tình tự

Vẫn ngày đêm chan chứa nỗi lòng .

 

Cũng may tâm niệm còn trong sáng

Chiếu rọi trong hồn chút tin yêu

Để nối vòng tay cùng bè bạn

Giữ lấy gía gương với nhiễu điều .

 

Bóng trăng huyền sử qua năm tháng

Dù ở phương nào vẫn ngiêng soi

Cũng may mạch suối nguồn chưa cạn

Đông, Tây hai cõi vẫn chung trời .

 

Huy Văn