langhuehd 125x50

 Trực gác ở trại Hướng Đạo

 Ta làm người canh thức cho em anh được ngủ.
Trại Hướng Đạo không thể bỏ những phiên gác về đêm!
Là truyền thống đẹp rất hay, và mang tính giáo dục rất cao.

Không thể bỏ canh thức ban đêm ở trại của Hướng Đạo,
Cho dù trại trong vòng khuôn viên tường rào khu du lịch!
Vì … tính giáo dục cao và là truyền thống.
Sắp sẵn thế nào? Khi trại HĐ không có người gác vào đêm và ngày!?

Và …
Trực gác, cho dù là hình thức.
Nhưng nói lên tình đồng đội;
Tôi thức để cho anh em tôi được ngủ bình an.

Còn nhớ một đoạn ngắn mà BiPi đã viết:
“Thường thì người sắp đến phiên gác sắp tới;
Thức trước khi đến giờ nhận phiên;
Để nấu nước sôi, và pha ấm chè nóng…
Dành cho người bạn đã hết phiên”.

Mấy dòng nầy; đã làm tôi suy nghĩ…
Phải chăng đó là tình đồng đội anh em ruột thịt?
Là tình thương dành cho người phơi sương, chịu lạnh?

Đấy!

Gác đêm là trò chơi, cũng là bài học lớn!
Anh em tôi ơi! Đi trại Hướng Đạo…
Xin đừng bỏ canh thức ban đêm!