langhuehd 125x50

Chiếc thuyền của Sói con.

 

Trời mưa, mẹ đưa em tới Bầy hơi sớm.
Chưa có Sói già, đón Sói nên em chơi một mình.
Vũng nước nhỏ, là con sông lớn của em.
Thả chiếc lá khô, làm thuyền;
Sói con bắt đầu du hành ra biển cả…

Chính là tôi, ngày còn thơ dại đó.
Sau nầy, xuyên dương với nhiều ngày hải hành;
Tôi mãi nhớ, ngày mẹ đưa tôi đến sớm buổi Họp Bầy xưa.

Chính mẹ, Sói già của tôi, đã cho tôi những ước mơ.
Chính mẹ, đã chấp cánh, cho tôi những ước mơ vượt tầng!