Cám Ơn Sự Cô và Tu viện Huyền Không
Chương Trình Huy Hiệu Tôn Giáo cho các em Phật Giáo tại San Jose


Thiếu Đoàn 288 được thành lập vào tháng 5 năm 1988 với Cơ Quan Được Ủy Quyền (Chartered Organization) (1) là Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam (Vietnamese Catholic Community, Inc) tại San Jose, do Linh Mục Nguyễn Mạnh Tân đầu tàu với vai trò chủ tịch Hội-Đồng Quản-Trị Thiếu-Đoàn (Troop Committee Chairman).


Mãi đến năm 1994, bà Ann Resch là chủ tịch Ủy Ban Công Giáo về Hướng Đạo, Địa Phận San Jose (Catholic Committee on Scouting, Diocese of San Jose) biết thiếu đoàn được thành lập do một cơ sở Công Giáo. Bà Ann đến gặp chúng tôi nói chuyện về Chương Trình Huy Hiệu Tôn Giáo (nói chung) và Công Giáo (nói riêng) dành cho các em Hướng Đạo (HĐ). Bà gợi ý muốn mời gọi chúng tôi cho các em Công Giáo tham dự trại “Tĩnh Tâm” do địa phận Oakland và San Jose tổ chức. Với sự đồng ý của cha mẹ các em, chúng tôi đã gửi 3 em tham dự trại tĩnh tâm và theo học chương trình Tôn Giáo này. Chúng tôi cũng bắt đầu tìm hiểu thêm về Chương Trình Tôn Giáo (Công Giáo) cho các em HĐ. Những năm sau đó chúng tôi cùng tham gia vào việc tổ chức, hướng dẫn cho các HĐ gốc Việt trong Châu. Vào thời điểm đó, hầu như không có trưởng và cha mẹ các em quan tâm cho lắm, có lẽ vì chưa biết rõ chương trình tôn giáo trong HĐ, nhất là còn mới lạ đối với cộng đồng gốc Việt.


Vài năm sau đó, có thể vì thấy các em thiếu đoàn 288 đeo một số huy chương lạ và một số các trưởng và cha mẹ các em đoàn khác bắt đầu hỏi thêm về chương trình huy hiệu tôn giáo. Một số trưởng và cha mẹ các em yêu cầu chúng tôi tổ chức chương trình tôn giáo cho các em HĐ Phật Giáo. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu thêm qua những cuộc điện đàm với Ủy Ban Quốc Gia Phật Giáo về Hướng Đạo (The National Buddhist Committee on Scouting). Sau khi có đủ tài liệu liên quan, chúng tôi nhờ trưởng LQG theo đạo Phật tiếp tục công việc này vì quả thật về mặt giấy tờ hành chánh thì được nhưng về mặt hướng dẫn tôn giáo cho các em Phật Giáo thì chúng tôi đành chịu (vì tôi là người Công Giáo). Công việc không đi đến đâu. Chúng tôi lại chuyển tài liệu cho anh liên đoàn phó LVT, (bây giờ thì chúng tôi đã thành lập liên đoàn và chuyển sang Cơ Quan Được Ủy Quyền là nhà thờ St. Maria Goretti). Trưởng LVT rất hăng hái về chương trình tôn giáo cho các em Phật Giáo và đã liên lạc với một vài chùa. Anh em chúng tôi đi thăm chùa và gặp các vị trụ trì, nhưng công việc cũng vẫn bị trở ngại. Một thời gian sau nữa, có trưởng PTH của liên đoàn khác ngỏ ý muốn giúp, và chúng tôi chuyển toàn bộ tài liệu in sẵn đến trưởng. Lại một lần nữa công việc bị đình trệ không thành.


Mãi đến năm 2013, một trưởng trong liên đoàn chúng tôi, trưởng NKL tiếp tục công việc bỏ dở. May mắn thay! công việc thuận buồm xuôi gió và chúng tôi quyết định chỉ huấn luyện cho các em trong liên đoàn mà thôi như là một chương trình thử nghiệm. Sau khi tham khảo với bà An Resch (vẫn còn đảm nhận trách vụ chủ tịch Ủy Ban Công Giáo về Hướng Đạo, Địa Phận San Jose) về việc ký giấy tờ với danh nghĩa cơ quan là nhà thờ Công Giáo, lại nhận trách nhiệm tổ chức các khóa Phật Giáo!!!.


Không có gì trở ngại (chúng tôi học được bài học rất hay: người Mỹ rất cởi mở không quan ngại vì khác tôn giáo). Với tư cách đại diện của nhà thờ về HĐ (Chartered Organization Representative, St. Maria Goretti Catholic Church), chúng tôi ký và gởi về Ủy Ban Quốc Gia Phật Giáo về Hướng Đạo. Chương trình Huy Hiệu Tôn Giáo cho các em HĐ Phật Giáo bắt đầu. Chương trình thử nghiệm được tổ chức tại nhà cha mẹ của một em với con số các em tham dự rất khiêm tốn. Sư Cô từ Tu Viện hằng tuần tự lái xe đến để hướng dẫn các em. Kết quả chương trình thử nghiệm thật thành công mỹ mãn.


Năm 2015 chúng tôi quyết định mở rộng chương trình này đến tất cả các liên đoàn trong vùng. Một lần nữa bà Ann Resch, rất vui vẻ nhận lời đến trông coi gian hàng quảng bá chương trình “Huy Hiệu Tôn Giáo” cho các em HĐ gốc Việt, đứng phân phát các tờ “bướm” (flyer) mà chúng tôi in sẵn để quảng bá cho cả hai chương trình Phật Giáo và Công Giáo trong Ngày HĐVN của vùng, và trả lời các câu hỏi của các trưởng, các em hay cha mẹ các em. Dù quảng bá rộng rãi nhưng trong đợt hai này cũng chỉ có 3 liên đoàn ghi danh với gần 30 em tham dự. Kỳ này, chương trình được tổ chức tại Tu Viên Huyền Không. Kết quả thật là khích lệ từ các gia đình liên đoàn bạn cũng như sự hỗ trợ hoàn toàn của Tu Viện và Sư Cô.


Chương trình Huy Hiệu Tôn Giáo cho các em Phật Giáo trong vùng hai năm khởi đầu vừa qua do công sức và sự phối hợp của trưởng NKL, qua sự hỗ trợ từ Liên Đoàn Hướng Việt - San Jose, cùng với sự hướng dẫn khởi đầu của Sư Cô Sư Cô Thích Thanh Trang, Thích Thiện Ngọc(2) và Tu Viện Huyền Không.


Cuối năm 2016, trưởng LVT đã thay thế trưởng NKL trong vai trò phối hợp. Đặc biệt kỳ này không quảng bá mà con số các em tham dự đã lên tới gần 60 em và các em còn tiếp tục học cho hết khóa vào mùa xuân năm nay (2017).


Chúng tôi cám ơn  Sư Cô Thích Thanh Trang, Sư Cô Thích Thiện Ngọc can đảm nhận thêm một công việc để giúp cho các em HĐ. Nếu không có các Sư Cô, tại San Jose này Chương Trình Tôn Giáo cho các em HĐ Phật Giáo gốc Việt cũng có lẽ còn lâu mới được hình thành. Cám ơn Tu Viện Huyền Không cho sử dụng cơ sở để mở các khóa học.


Nhân tiện đây, chúng tôi cũng cám ơn bà Ann Resch, Chủ Tịch Ủy Ban Công Giáo về Hướng Đạo, Địa Phận San Jose đã khuyến khích và quảng bá Chương Trình Huy Hiệu Tôn Giáo đến cha mẹ và các em HĐ, cả Phật Giáo lẫn Công Giáo để giúp các em tăng thêm kiến thức về tôn giáo và niềm tin của mình.


Chương Trình Huy Hiệu Tôn Giáo (Religious Emblem) có rất nhiều chương trình riêng biệt cho các tôn giáo khác nhau. Rất tiếc anh chị em chúng tôi không có khả năng để có thể tìm hiểu thêm nhiều về tôn giáo khác (ngoài trừ Phật Giáo và Công Giáo).


Chúng tôi sẽ cố gắng viết thêm với đầy đủ chi tiết hơn về Chương Trình Huy Hiệu Tôn Giáo cho các em Phật Giáo và Công Giáo trong tương lai gần đây.

 • Hy vọng có trưởng nào trong tôn giáo khác sẵn sàng xung phong thêm để giúp thêm cho các em cùng tôn giáo.

 • Hy vọng các trưởng người Mỹ gốc Việt thuộc cả hai hội Nữ và Nam HĐHK ở các nơi, khuyến khích, tạo điều kiện hoặc có thể tự tổ chức các khóa trong chương trình tôn giáo giúp các em đào sâu về niềm tin của mình.

 • Hy vọng các trưởng bên quê nhà cũng có thể nghiên cứu một chương trình tương tự.

Nai Từ-Tốn
Ngày 5 tháng 1 năm 2017

hd.langhue.org

Ghi Chú


 1.  Cơ Quan Được Ủy Quyền (Chartered Organization), là cơ quan được Hội Nam  Hướng Đạo Hoa Kỳ (HĐHK) ủy quyền cho phép dùng chương trình HĐ cho việc giáo dục thanh thiếu niên thuộc cơ quan của mình. Xem thêm bài Thành-lập một đơn-vị nam Hướng-Đạo Hướng-Đạo Hoa-Kỳ http://hd.langhue.org/hd-files/bsa/Thanh_Lap_Mot_Don_Vi_Hoi_Nam_HDHK_01-2017.pdf

 2.  

  1. Lớp học Phật Giáo đầu tiên vào năm 2014 có 28 em tham dự, do Sư Cô Thích Thanh Trang hướng dẫn.
  2. Năm 2015 Sư Cô Thích Thanh Trang phải đi tu học ở Pear Land, TX nên trao công việc lại cho Sư Cô Thích Thiên Ngọc.
  3. Năm 2016 Sư Cô Thích Thiên Ngọc đi tu học ở Pear Land, TX nên giao lớp lại cho Sư Cô Thích Thanh Trang.
  4. Sư Cô Thích Thanh Trang thời trẻ có tham gia phong trào Hướng Đạo, cô là một nữ Hướng Đạo Sinh nên bây giờ cô rất quí các em Hướng Đạo cũng như các trưởng, vì vậy, Sư Cô đã tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp Phật Giáo được tiến hành, phát triển. Trong đó có việc xin phép chủ trì chùa Huyền Không đem lớp học từ nhà tư nhân về Chùa để thuận tiện cho việc các em tu học.
  5. Hiện tại, Sư Cô Thích Thiện Ngọc đang tu học ở Pear Land, TX và có ý muốn mở lớp dạy các em Hướng Đạo sống gần khu vực này, nếu các trưởng nào bên TX muốn mở lớp, chúng tôi sẽ cho biết thêm tin tức để liên lạc với Sư Cô. Chương trình, tài liệu học và Sư Cô đã được Ủy Ban Quốc Gia Phật Giáo về Hướng Đạo chấp thuận (approved). Chỉ cần quí trưởng kêu gọi các em và cha mẹ đem các em tới học.